Tarımsal Çözüm Merkezi

Tarımsal Çözüm Merkezi


Tarım ve Gıda sektörüne yönelik tedarik zincirindeki tüm taraflara, teknoloji destekli danışmanlık ve süreç yönetim konularında danışmanlık hizmeti vererek üniversite  ve sanayide üretilen değerli  bilgiyle birlikte kadim bilgiyi bir yazılım aracılığıyla  çiftçiye ulaştırıyoruz.Bu karar destek yazılımı ile çiftçilerin üretilmesi istenen veya beklenen ürünün doğru  ekimine yartdımcı olarak yüksek verimlik ve maliyet tasarrufunu sağlıyoruz.