Rapor ve İstatistik Geliştirme Uzayı

Rapor ve İstatistik Geliştirme Uzayı


Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımı için hazırlanan İşbirlikçi Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Rapor ve İstatistik Geliştirme Uzayı (Rigel)’i, tarımsal kalkınmaya yönelik sorunları analiz etmek ve çözüm üretmek üzere bu yazılımı geliştirilmiştir. Rigel, Hatay’ın kırsal kalkınmasının gerçekleştirilebilmesi ve verimliliğin yükselmesi için önkoşul olan üç önemli elementi içinde barındırmaktadır:

  • Çiftçi sorunlarını listeleme; neden, sonuç ve çözüm önerisi üretme; sorunların çözümlerine yönelik kaynak bölüştürmek Çiftçi Sorunları Analiz Evreni
  • Ürün hasat zamanlaması öngörebilme ve üreticinin bir sezonda birden fazla hasat alabilmesini sağlamaya yönelik Ürün Hasat Takvimi
  • Acil eylem planı kapsamında alım yapılması planlanan ürünlerin, atıl kapasitesi bulunan akredite tesislerde işlenebilmesi için anlık karar alınabilmesi için kullanılan Ürün-Tesis Eşleştirme Aracı